2. miejsce w rankingu rp.pl

Marcin Bąk

ADWOKAT

Z Kancelarią związany od 2013 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym w prawie handlowym, spadkowym oraz rodzinnym, w szczególności w aspekcie procesowym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżniony przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcie szczególnie wysokiego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Obecnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w kancelarii radcowskiej specjalizującej się w postępowaniu arbitrażowym.

Prywatnie miłośnik historii oraz jazdy na nartach.