2. miejsce w rankingu rp.pl

Iwona Wierzbicka

Kierownik Biura Kancelarii

Z Kancelarią związana od 1999 roku. Do Jej zadań należy : koordynacja , nadzór i bezpośrednia organizacja pracy wszystkich działów prawnych Kancelarii i sekretariatu oraz bieżące czynności i kontrola księgowo – finansowa. Wspomaga również Dział Kadr oraz organizuje terminową realizację planowych i doraźnych zleceń.