2. miejsce w rankingu rp.pl

SPECJALIZACJE

W Kancelarii Dubois, Kosińska-Kozak został wyodrębniony zespół adwokatów i aplikantów adwokackich specjalizujący się w szeroko pojętych sprawach karnych.

Pracami zespołu kieruje mec. Jacek Dubois, adwokat z ponad 20 letnim doświadczeniem, obrońca oskarżonych i pełnomocnik pokrzywdzonych w wielu głośnych procesach karnych.

W ramach prac zespołu zajmujemy się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych (tzw. white collar crimes), a także postępowaniami karno-skarbowymi, dyscyplinarnymi i sprawami karnymi o charakterze międzynarodowym.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.

DOŚWIADCZENIE

Zastępstwo procesowe

Prace zespołu koncentrują się na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika.

Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty zbiorowe.

Doradztwo

Jednym z elementów usługi świadczonej przez zespół Kancelarii jest bieżące doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie zapobiegania lub minimalizacji ryzyka związanego ze wszczęciem postępowania karnego, a także doradztwo kryzysowe w sytuacji zagrożenia wszczęciem takiego postępowania.

Opiniowanie i szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników z zakresu postępowania w przypadku wszelkich kontaktów z organami ścigania.