2. miejsce w rankingu rp.pl

SPECJALIZACJE

Zadaniem prawników zespołu prawa administracyjnego jest prowadzenie szeroko rozumianych spraw administracyjnych, w tym m.in. dotyczących nieruchomości warszawskich, mienia zabużańskiego, prawa hazardowego, celnego, kontroli skarbowych, prawa budowlanego, ochrony zabytków, funduszy unijnych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Często występujemy także w imieniu organów administracji publicznej.

Dodatkowo, konsultujemy bieżące problemy prawne m.in. poprzez wydawanie opinii prawnych. Wszędzie tam gdzie jest konieczność spójnego opracowania zagadnień oscylujących na linii kilku dziedzin prawa, zespół współpracuje ściśle z innymi departamentami Kancelarii w szczególności w zakresie prowadzonych spraw karno-skarbowych, nieruchomości warszawskich oraz spraw budowlanych.

DOŚWIADCZENIE

Kary administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach szeroko rozumianych kar administracyjnych. Kancelaria reprezentowała Spółkę J&S Energy S.A. w sprawie decyzji Ministra Gospodarki o wymierzeniu kary w wysokości ponad 450 mln zł. za brak wymaganych zapasów paliw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 grudnia 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję. Ostatecznie postępowanie umorzono, a wpłacona kara została zwrócona Spółce.

Sprawy hazardowe

Kancelaria prowadzi szereg postępowań dotyczących gier hazardowych, w tym w zakresie cofniętych koncesji i zezwoleń, postępowań na gruncie Ordynacji podatkowej, oraz przed urzędami celnymi i sądami karnymi co do odpowiedzialności karno - skarbowej przedstawicieli podmiotów organizujących gry hazardowe.

Nieruchomości warszawskie

Prawnicy Departamentu administracyjnego Kancelarii specjalizują się oraz posiadają bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach z zakresu tzw. gruntów warszawskich, jak też innych związanych z nacjonalizacją mienia. We wrześniu 2014 r. opracowany został przez adwokata Elżbietę Buczek dla LEX komentarz do Dekretu Warszawskiego. Od 2017 r. prawnicy Kancelarii, w tym adwokat Zofia Gajewska, reprezentują Prezydenta m.st. Warszawy w szeregu postępowań przed Komisją Weryfikacyjną do spraw nieruchomości warszawskich oraz świadczą usługi doradztwa prawnego na rzecz m. st. Warszawy w przedmiotowym zakresie.