rób to na najwyższym poziomie.
   W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, wskazujemy że Pan Mecenas Aleksander Pociej nie jest wspólnikiem naszej Kancelarii od końca października 2011 r., kiedy został wybrany senatorem RP.

   Nazwa Kancelarii Pociej, Dubois, Kosińska – Kozak. Kancelaria Adwokacko – Radcowska Sp.j. jest wyłącznie nazwą historyczną pochodzącą od nazwisk założycieli Kancelarii, kontynuujących tradycje adwokackie i rodzinne Pani Mecenas Krystyny Pociej – Gościmskiej oraz śp. Pana Mecenasa Macieja Dubois w jednej z pierwszych firm prawniczych powstałych we wczesnych latach polskiej transformacji.

   O powyższym poinformowaliśmy dzisiaj Komisję Weryfikacyjną przedkładając jej aktualny wydruk odpisu z rejestru sądowego Kancelarii, który jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.   Pismo do Komisji Weryfikacyjnej